MGE 160 Regulatorkombination

Müllers regulatorkombination 160 är avsedd för propan/butan. Kombinationen är utrustad med regulator, läckavblåsare SBV och snabbstängare SAV.  Flänsad DN25 eller gängad 1″ NPT. Cisterntryck in och 1- 2 bar ut.  Kapacitet ca. 150 kg/h.