Flödesmätare

Flödesmätning utförs både för att debitera, styra och kontrollera processer. Oavsett skäl att mäta flödet är det av vikt att använda instrument som man vet ger en korrekt mätning. Vilken metod som används för respektive mätning beror på media, storlek på ledning, krav på noggrannhet samt en rad andra faktorer.

Välj kategori

Filtrera på

Media
Tillverkare

Filtrera på

Vridkolvsmätare

Turbingasmätare MZ

Ultraljudsmätare för gas – höga flöden – Sick 600

Multivariabel transmitter Honeywell SmartLine© SMV800

Coriolis massflödesmätare

Magnus Hermansson

Biogas • Mätning • Datahemtagning

Maila mig

Ulf Jesslén

Energioptimering • Instrumentering • Ånga

Maila mig

Wladimir Cardoso

Mätning • Reglering

Maila mig