Elektrolysör för vätgas

Elektrolys är en kärnkomponent vid tillverkning av vätgas. Vi samarbetar med T-TEC i Tyskland för att kunna leverera såväl komponenter för småskalig vätgastillverkning till kompletta elektrolysörer för storskalig tillverkning av vätgas.

Vätgasstack

Från H-TEC kan vi leverera mindre moduler för vätgastillverkning. Genom att ansluta avjoniserat vatten och el så producerar stacken vätgas. En stack levereras för en kapacitet av 1 kW, 3 kW eller 5 kW. Resultatet är ren vätgas. Utgångstrycket är typiskt 30 bar….

Läs mer »

Komplett Elektrolysör

En komplett anläggning för lokal tillverkning av vätgas från T-TEC levereras skidmonterat eller i en container. Här finns alla kringsystem såsom vattenrening, värmeväxling och vätgasproduktion samlat. Applikationer såsom lokal tillverkning vid tankstation eller för industriellt bruk. Levererar upp till 100 kg vätgas per dygn och klarar en last av 350 kW….

Läs mer »

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓