Coriolis massflödesmätare

VersaFlow Coriolis från Honeywell Enraf är en massflödesmätare som mäter massan som flödar genom enheten per tidsenhet. Mätaren kan användas för mätning av vätskor och gaser och är idealisk för applikationer där mycket höga krav ställs på noggrannheten.