Honeywell

Honeywell Process Solutions har varit ledande inom processautomatisering i mer än 40 år med en kontinuerlig utveckling från äldre processtyrningssystem till dagens ledande innovationer. Honeywell har den globala kompetensen och bredden av resurser för att genomföra projekt av alla storlekar och komplexitet inom bland annat gas, raffinering, industriell kraftproduktion, petrokemi och biobränslen.

Till Honeywell hemsida

Detektor metangasläckage

Detektering vibration och akustik

Gaskromatograf EnCal3000 ProChain

Trycktransmitter, Honeywell SmartLine© ST700

Trycktransmitter, Honeywell SmartLine© ST800

Temperaturtransmitter Honeywell SmartLine© STT650

Temperaturtransmitter Honeywell SmartLine© STT850

Multivariabel transmitter Honeywell SmartLine© SMV800

Honeywell Versatilis Configurator

OneWireless

Guided Wave Radar

Gorter BAAI R100

Gorter BAAI R200

Non-Contact Radar

Coriolis massflödesmätare

GasLab Q2 gasanalysator