Honeywell

Honeywell Process Solutions har varit ledande inom processautomatisering i mer än 40 år med en kontinuerlig utveckling från äldre processtyrningssystem till dagens ledande innovationer. Honeywell har den globala kompetensen och bredden av resurser för att genomföra projekt av alla storlekar och komplexitet inom bland annat gas, raffinering, industriell kraftproduktion, petrokemi och biobränslen.

Till Honeywell hemsida

GasLab Q2 gasanalysator

Honeywell Versatilis Configurator

Coriolis massflödesmätare

Temperaturtransmitter Honeywell SmartLine© STT650

Temperaturtransmitter Honeywell SmartLine© STT850

Guided Wave Radar

OneWireless

Trycktransmitter, Honeywell SmartLine© ST700

Gorter BAAI R100

Gorter BAAI R200

Non-Contact Radar

Trycktransmitter, Honeywell SmartLine© ST800

Gaskromatograf Honeywell Elster EnCal3000 ProChain

Multivariabel transmitter Honeywell SmartLine© SMV800