Honeywell Process Solutions har varit ledande inom processautomatisering i mer än 40 år med en kontinuerlig utveckling från äldre processtyrningssystem till dagens ledande innovationer. Honeywell har den globala kompetensen och bredden av resurser för att genomföra projekt av alla storlekar och komplexitet inom bland annat gas, raffinering, industriell kraftproduktion, petrokemi och biobränslen.

Produkter

Terminalautomation

För att kunna styra hela flödet på terminalen från det att bilen kommer in genom grinden, via utlastningen tills att bilen vägt ut och lämnar terminalen är Terminal Manager från Honeywell rätt programvara. Den har ett SCADA-system i botten och kan ta in alla värden från ert styrsystem och affärssystem för att få total kontroll på er terminal….

Läs mer »

Multivariabel transmitter Honeywell SmartLine© SMV800

SMV800 är det senaste tillskottet i SmartLine familjen.
Transmittern kan mäta differentialtryck, statiskt tryck, flöde och temperatur. Allt i samma enhet.

Nivåtransmitter

Honeywell Smartline nivåtransmitter är en Guided Wave Radar (GWR) som kan användas till exempelvis blandnings-, process-, silos- och lagringstankar.

Temperaturtransmitter Honeywell SmartLine© STT650

STT650 temperaturtransmitter för DIN-skensinstallation.

OneWireless

Honeywell tillhandahåller trådlösa systemlösningar för fältinstrument. OneWireless lösningar är enkla att hantera och effektivt att använda.

Coriolis massflödesmätare

VersaFlow från Honeywell mäter massan som flödar genom mätaren per tidsenhet. Kan användas för vätskor och gaser och är idealisk för applikationer med höga krav på noggrannheten.

Konfigurator, Honeywell MC Toolkit

MC Toolkit är en handhållen robust universell konfigurator för smidigt underhåll av smarta fältinstrument. Enheten förenklar konfigurering med hjälp av protokollen HART eller Digitally Enhanced (DE) .

Temperaturtransmitter Honeywell SmartLine© STT850

STT850 temperaturtransmitter är en modulär och stabil transmitter som har en extrem noggrannhet i tuffa applikationer.

Trycktransmitter, Honeywell SmartLine© ST700

ST700 trycktransmitter har en stabilitet och noggrannhet för mätning och styrning av de flesta industriprocesser. ST700 är modulärt uppbyggd, okänslig för polaritet och kan kompensera för temperatur och statiskt tryck. Med Honeywells Experion© PKS kan man kommunicera med transmittern från kontrollrummet….

Läs mer »

Trycktransmitter, Honeywell SmartLine© ST800

ST800 trycktransmitter har  hög stabilitet och noggrannhet för kritisk processövervakning. ST800 är modulärt uppbyggd, okänslig för polaritet, SIL2 klassad och kan kompensera för temperatur och statiskt tryck. Med Honeywells Experion© PKS kan man kommunicera med transmittern från kontrollrummet.