Pilotanläggning för storskalig vätgasproduktion till finska Fortum

Euromekanik levererar i unikt samarbete med finska Sarlin Oy Ab.

Euromekanik kommer att designa och leverera en vätgasanläggning för Fortums forskning och utveckling av vätgas på den nordiska marknaden. Anläggningen byggs som ett första steg i att identifiera framgångsfaktorer för framtida storskalig vätgasproduktion inom Fortum. Byggstart kommer att ske 2025.

Anläggningen som är belägen på Fortums mark i Källa, Loviisa öster om Helsingfors planeras bli en komplett vätgasanläggning med produktion, kompression och fyllning. Fyllningsstationen kommer att bestå av både en flaskfyllningsstation och en trailerfyllningsstation från vilken vätgasen är färdig för utleverans via tube-trailers. Vätgasen i pilotanläggningen produceras av två elektrolysörer på vardera 1 MW, som spjälkar vatten till vätgas och syre med el från elnätet och vatten från det publika vatten-nätet.

Leverantör av vätgasanläggningen är svenska Euromekanik. Euromekanik står för design, systemintegration och driftsättning av anläggningen medan finska Sarlin ansvarar för installation och byggnation på plats. ”Vi är väldigt glada att få leverera en pilotanläggning för vätgasproduktion till Fortum där framtidens gröna omställning rent konkret kan utvecklas. Vätgasens roll i omställningen är odiskutabel. Tillsammans med finska Sarlin gör vi systemdesign, systemintegration, installation och driftsättning av hela anläggningen. Här kan man optimalt testa en kombination av PEM- och Alkaline-elektrolysörer under olika förutsättningar” säger Peter Rydebrink, VD Euromekanik.

”Vi är mycket stolta över att samarbeta med Fortum i arbetet med denna banbrytande vätgasanläggning. Projektet markerar ett viktigt steg mot hållbar energiproduktion och stärker vår position i utvecklingen av grön teknik. Genom att kombinera vår expertis med Euromekaniks innovativa lösningar, skapar vi en anläggning som kommer att spela en nyckelroll i framtidens energilandskap“ uppger Juha-Matti Herpiö, Commercial Project Manager på Sarlin Oy Ab.