Brandvattenventiler (Deluge Valve)

Det finns många fördelar med en MIL Inbal brandvattenventil, så kallad Deluge-ventil, jämfört med standardventiler. Skillnaden mot vanliga ventiler är att den inte har några rörliga mekaniska delar (No Moving Mechanical Parts = N.M.M.P). Då ventilen inte innehåller några rörliga mekaniska delar blir följderna att den får en lång livslängd med positiv LCC (Life cycle costs) och är pålitlig i drift, en vital del i ett brandvattensystem. Ventilen är kompakt har låg vikt vilket gör den lätt att installera.
Ventilen används bland annat som deluge-, avluftning-, tryckreducerings-, och överströmningsventil. Ventilen är snabb och mjuk i sin rörelse och eliminerar vattenslag.