Blandningsstation

Gas behöver ibland mixas för att uppnå rätt egenskaper. Anledningen kan t.ex. vara energieffektivisering, miljöskäl eller redundansbehov vid osäkerhet kring tillgång på en viss gas.
För att hitta rätt lösning krävs insikt i olika gasers unika egenskaper och vad som händer när de blandas med varandra. Vi tar hänsyn till såväl gällande lagstiftning som prestandakrav och säkerhet när vi bygger våra system för blandning.
En central del i ett bra blandningssystem är blandningsventilen, som möjliggör en exakt och snabb styrning av gasens blandningsförhållande.

Välj kategori

Filtrera på

Media
Tillverkare

Filtrera på

Tvådimensionell blandningsventil ZDM för gas

Robert Sandén

Teamledare • Mätning • Reglering

Maila mig

Bo Winberg

Processdesign • Energigas • Kompletta system

Maila mig

Ulf Jesslén

Energioptimering • Instrumentering • Ånga

Maila mig