Ångkartering

Fallerande kondensatavledare resulterar i olika problem beroende på hur felet ser ut. Problem med våt ånga, vattenslag, korrosion i rör och ventiler och dränkta värmeväxlare ger reducerad värmekapacitet och stora energiförluster. Felet kan även uttryckas i ett ökat mottryck, ångförluster och säkerhetsproblem.

Nu kan du köpa ångkartering som en tjänst direkt av oss.
Under en ångkartering genomför vi en genomgående systemgenomlysning och presenterar en åtgärdsrapport som beskriver funktionsstatus på kondensatavledarna och ångsystemet i stort samt presenterar åtgärdsförslag gällande funktion, säkerhet och eventuella förbättringsåtgärder för att spara energi, ge effektivare funktion eller öka säkerheten.

Välj kategori

Filtrera på

Media
Tillverkare

Filtrera på

Övervakning av ångsystem – Sage UMT

Sage – steam trap management

Mikaela Flodin

Teamledare • Energioptimering • Processäkerhet • Ånga

Maila mig

Ulf Jesslén

Energioptimering • Instrumentering • Ånga

Maila mig

Johan Sturesson

Instrumentering • Processäkerhet

Maila mig