Processövervakning

För att optimera ett systems säkerhet och kontinuerliga drift krävs att systemets olika delar både fungerar på rätt sätt och kan interagera som en sammankopplad enhet. För detta krävs ett antal mätpunkter från vilka trådlösa givare mäter storheter såsom vibrationer, yt-temperatur, luft-temperatur eller akustik vilka sänds vidare till styrsystemet.

Välj kategori

Filtrera på

Media
Tillverkare

Filtrera på

Detektor metangasläckage

Detektering vibration och akustik

Gränslägesindikering

Smart digitalt nyckelskåp

Övervakning av ångsystem – Sage UMT

Sage – steam trap management

Johan Sturesson

Instrumentering • Processäkerhet

Maila mig

Mikaela Flodin

Teamledare • Energioptimering • Processäkerhet • Ånga

Maila mig