Separatorer

Cyklonseparatorer används för att på ett effektivt sätt separera vattendroppar från ånga eller gas. Detta är ett kostnadseffektivt sätt för att att undvika korrosion och få ett optimerat system. Cyklonseparatorerna har ett lågt tryckfall och inga mekaniska rörliga delar, vilket gör dem driftsäkra.

Välj kategori

Filtrera på

Media
Tillverkare

Filtrera på

Cyklonseparator för ånga och tryckluft

Cyklonseparator för tuffa applikationer

Ulf Jesslén

Energioptimering • Instrumentering • Ånga

+46 31 780 56 20

Mikaela Flodin

Teamledare • Energioptimering • Processäkerhet • Ånga

+46 31 780 56 17