Kondensat­avledare

En kondensatavledare, även kallad ångfälla, avleder kondensat från ångsystem. Om det finns kondensat i ångsystemet kan rör och annan utrustning skadas och värmeöverföringen försämras markant. Kondensatavledarens uppgift är att ge ett kostnadseffektivt ångsystem utan produktionsstörningar. Kondensatavledare delas in i tre huvudgrupper: mekaniska, termiska och termodynamiska.

Välj kategori

Filtrera på

Media
Tillverkare

Filtrera på

Brickavledare

Flottöravledare

Klockavledare

Bimetallavledare

Kapselavledare

Ventilstation

Ulf Jesslén

Energioptimering • Instrumentering • Ånga

+46 31 780 56 20

Mikaela Flodin

Teamledare • Energioptimering • Processäkerhet • Ånga

+46 31 780 56 17