Kondensat­avledare

Om det finns kondensat i ett ångsystem kan rör och annan utrustning skadas vilket gör att värmeöverföringen försämras markant. Därför måste kondensatet avlägsnas från ångsystemet vilket görs med hjälp av en kondensatavledare, även kallad ångfälla. Kondensatavledarens uppgift är att ge ett kostnadseffektivt ångsystem utan produktionsstörningar. Kondensatavledare delas in i tre huvudgrupper: mekaniska, termiska och termodynamiska.

Välj kategori

Filtrera på

Media
Tillverkare

Filtrera på

Brickavledare

Flottöravledare

Klockavledare

Bimetallavledare

Kapselavledare

Ventilstation

Ulf Jesslén

Energioptimering • Instrumentering • Ånga

Maila mig

Mikaela Flodin

Teamledare • Energioptimering • Processäkerhet • Ånga

Maila mig