Ångkvalitets­mätare

Armstrong Steam QM är den första ångkvalitetsmätaren som automatiskt mäter ångans kvalité för att säkerställa att man har ett effektivt ångsystem med god ekonomi och hög säkerhet. Hittills har den enda mätmetoden främst varit en manuell metod, vilket är en dyr och tidskrävande metod som medför säkerhetsrisker. Hög ångkvalité, det vill säga ånga utan vatten, är viktig för en mängd olika industriapplikationer eftersom en dålig ångkvalité kan orsaka problem i processen och på slutprodukten. När man har vatten i ångan reduceras ångans energiinnehåll samt ökar slitaget på anläggningens komponenter. Torr ånga ger bättre ångkvalitet vilket medför mindre slitage och energibehov i ånganläggningen.

Välj kategori

Filtrera på

Media
Tillverkare

Filtrera på

Automatisk ångmonitor QM-1

Automatisk ångmonitor QM-3

Ulf Jesslén

Energioptimering • Instrumentering • Ånga

Maila mig

Mikaela Flodin

Teamledare • Energioptimering • Processäkerhet • Ånga

Maila mig