Industriella värmepumpar

Användningen av fossil energi behöver minskas avsevärt om vi ska motverka den globala uppvärmningen. Många industriella processer skapar en överskottsvärme som inte tillvaratas.
En värmepump återvinner överskottsvärme som annars skulle gå förlorad. Den tillförs på nytt till systemet, som då kräver mindre energitillförsel, vilket i sin tur sänker kostnaderna och ger en minskad miljöpåverkan. Våra industriella värmepumpar kan leverera hetvatten upp till 120°C. Som en del av erbjudandet genomför en pinch-analys.

Välj kategori

Filtrera på

Media
Tillverkare

Filtrera på

Industriella värmepumpar

Ulf Jesslén

Energioptimering • Instrumentering • Ånga

Maila mig