Möt Alexander – En av våra Euromekaniker

”Jag har inte hört om någon som lärt sig simma utan att bli blöt”

Jag heter Alexander Kildén och ansvarar för fallskydd och plattformar. I botten är jag utbildad designingenjör men jag har också arbetat som konstruktör och också byggt hus. Det har jag stor hjälp av i mitt arbete eftersom jag har lärt mig att förstå flöden och faktisk användning.

Det är en sak att sälja ett fallskydd eller en plattform men att se den i sitt sammanhang och genuint förstå hur komponenten ska fungera i vardagen är en annan. Det är den utmaningen som jag verkligen gillar i mitt arbete. Att verkligen förstå kundens utmaningar.

Jag hörde talesättet om att man inte kan lära sig simma utan att bli blöt. Jag tycker det ligger mycket i det. För att bemästra något riktigt väl behöver man inte bara förstå logiken utan verkligen känna den i hela kroppen, och den insikten kommer från att ha jobbat i verksamheten. Där är det en jättestyrka för mig att ha arbetat som konstruktör. Den förståelsen vill jag förmedla till våra kunder.

Det är roligt att se utvecklingen branschen. Mång av de stora industrierna har arbetat med sitt säkerhetsarbete länge, men nu börjar allt fler små och mellanstora industrier verkligen inse allvaret. Tidigare har man kanske väntat tills det skett en olycka och sedan gjort ett jätteryck med olycksprevention. Nu kommer det alltmer som en naturlig del i utvecklingsarbetet och det tycker jag är väldigt positivt. Både leverantörer och producenter ställer helt andra krav på säkerhetstänk nu. Idag kan en lastbilschaufför som ska lossa last hos en kund säga nej om lossningen inte kan utföras på ett säkert sätt. Det såg man inte för några år sedan. Men det är ju en självklarhet egentligen. Hela 14% av alla olyckor i svensk industri är fallolyckor , som ofta kan förhindras med ganska enkla medel.

Som person är jag en social värmlänning som gillar att jobba nära våra kunder för att hitta just de lösningar som passar dem bäst. Att hjälpa dem att se saker de inte tänkt på tidigare och lösa deras problem. På Euromekanik har man alltid kollegorna i ryggen. Man får stöttning och kunskap och jag gillar verkligen att jag här får utlopp för mitt stora teknikintresse. Här upphör man aldrig att utvecklas.