Överskott av ånga blir elektricitet tack vare ny teknik

Climeons Heat Power-system är en unik lösning för att omvandla lågtempererad spillvärme samt geotermisk värme till ren elektricitet. Nu har företaget utvecklat en ångturbinlösning som dessutom gör det möjligt att producera elektricitet av överskottsånga.

– Det nya är att vår teknik nu kan användas för att ta vara på energi ur högre temperaturer än tidigare. På fartyg finns ofta spillvärme i form av ånga vid temperaturer uppåt 180 grader, säger Anders Gamfeldt, projektledare vid Climeon.


Överskott av ånga blir elektricitet tack vare ny teknik-img

Kund

Climeon

Bransch

Energiproduktion

Utmaning

Systemutveckling

Climeon har en unik idé, Euromekanik har kompetensen att sätta samman komplexa ångsystem.

– Ulf Jesslén, Euromekanik

Turbinen utvinner energi ur ånga och anpassar samtidigt tryck och temperatur till Climeons system för lågtempererad spillvärme. Resultatet är ren elektricitet ur ånga där energin annars skulle gå förlorad. Därtill minskar utsläppen av klimatpåverkande koldioxid. Turbinen testas i full skala på Viking Lines nya och klimatsmarta färja Viking Glory som levereras 2021.

Tillämpningen blir möjlig genom ett samarbete med Euromekanik AB, som har både kunnandet och komponenterna för systemet. Euromekanik har i projektet deltagit i utvecklingen samt tagit fram den utrustning som är nödvändig för att turbinen ska fungera i sitt sammanhang.

– Climeon har en unik idé, Euromekanik har kompetensen att sätta samman komplexa ångsystem. Att ta hand om ånga kräver specifikt kunnande och speciell teknik, säger Ulf Jesslén på Euromekanik.

Euromekaniks bidrag kan liknas vid infrastruktur som möjliggör funktionen hos turbinen. I praktiken är det en modul som rymmer rörverk, reglerventiler och temperatursensorer.

– Kort sagt allt som krävs för att styra mediet ånga, säger Ulf Jesslén.

Värme från till exempel kylvatten och avgassystem är energi som ofta går förlorad. Climeons system tar vara på överskottsvärme och omvandlar den till elektricitet. Tekniken används på fartyg samt för att utvinna elektricitet ur jordvärme och inom industrin, till exempel stålverk.

Ulf Jesslén

Energioptimering • Instrumentering • Ånga

Maila mig

Mikaela Flodin

Teamledare • Energioptimering • Processäkerhet • Ånga

Maila mig

Claes Domeij

Teamledare • Teknisk support • Processdesign

Maila mig