Göteborg Energi

Uppdatering av mät- och reglerstationer

Göteborg Energi har en lång rad mät- & reglerstationer från vilka gasnätet styrs. Nyligen påbörjades en översyn över stationerna och en uppdateringsinsats inleddes. Vi på Euromekanik fick förtroendet att utveckla den första stationen i insatsen, en station belägen i Änggården i Göteborg.

Kund

Göteborg Energi

Bransch

Energiproduktion

Utmaning

Modernisering

Många av stationerna är ålderstigna och byggda med äldre tekniska lösningar. I våra uppdateringar går vi inte igenom bara komponenter utan utvecklar också nya lösningar som skapar bättre tillgänglighet och ökad säkerhet för personalen. Det i kombination med modern reglerteknik ger kunden en tillförlitlig och precis mätning som ligger till grund för en korrekt debitering till kunderna.
Vi ser fram emot att samarbeta med Göteborg Energi med att skapa en säker och precis mätning och reglering av ett gasnät som innehåller alltmer grön gas.

Avstängnings­­­ventiler
Flödesdator
Flödesmätare
Gasanalys
Läckavblåsare
Regulatorer
Säkerhetsventiler
Snabbstängande ventiler
Tryck- och temperatur­mätning
Volymomvandlare

Kontakta oss

 

Magnus Hermansson

Biogas • Mätning • Datahemtagning

+46 31 780 56 12

Magnus Örn

Analys • Facklor • Gasstationer

+46 31 780 56 34

Robert Sandén

Teamledare • Mätning • Reglering

+46 31 780 56 11

Wladimir Cardoso

Mätning • Reglering

+46 31 780 56 16