Tryggare arbetsmiljö

Säker utlastning

Ökad säkerhet och effektivare lastning av bilar och järnvägsvagnar. Det är målet för en leverans från Euromekanik AB till Sibelcos anläggning i Lödöse.

Snabbare, säkrare och en tryggare arbetsmiljö. Det är målen med en leverans från Euromekanik AB till Sibelcos produktionsanläggning för vattenglas i Lödöse, norr om Göteborg. Ordern omfattar såväl fallskydd som nya lastarmar.

KUND

Sibelco

BRANSCH

Process av mineraler

UTMANING

Säker utlastning

– Lastning av bulkbilar och järnvägsvagnar kräver arbete på plattform några meter upp från marken. Nu har vi låtit göra en arbetsmiljöåtgärd i form av fallskydd på både trappor och plattformar. Dessutom med mer ergonomiskt utformade lastarmar, säger Mikael Henriksson, platschef vid Sibelco i Lödöse.

Anläggningen i Lödöse producerar vattenglas, som har en rad användningsområden, som exempelvis försegling av betong, i träimpregnering och för att justera surhetsgraden i sjöar och vattendrag.

Euromekanik har en lång historia av leveranser av komponenter och systemlösningar till processindustrin.
-Med våra fallskydd från Saferack tar vi ett steg in i våra kunders fysiska arbetsmiljö och hjälper till att säkerställa trygghet, säkerhet och effektivitet, bland annat vid lastning och lossning av lastbilar och järnvägsvagnar, säger Simon Warnquist, ansvarig säljare på Euromekanik.

Fallskydd och plattformar
Lastarmar
Tryck- och temperatur­mätning
Utlastning

Erik Ottensson

Teamledare • Processäkerhet

+46 31 780 56 24

Cecilia Svensson

Teknisk projektledare • Processutveckling

+46 31 780 56 29

Johan Sturesson

Instrumentering • Processäkerhet

+46 31 780 56 18

Alexander Kildén

Personsäkerhet • Processäkerhet

+46 31 780 56 31