Stålindustrin

Omställning ett steg i taget

Som ett första steg mot fossilfri stålproduktion byter en av Sveriges största stålleverantörer ut kol mot naturgas. Detta kommer minska utsläppen av koldioxid med 30 till 40 procent. Inledningsvis har kunden beställt mät- och reglerstationer för distribution till 4 anläggningsdelar av Euromekanik AB. Det totala avtalet omfattar 16 mät- och reglerstationer som var och en försörjer olika delar av hela stålverket. Stationerna levereras färdigprojekterade som plug and play-lösningar i containerutförande för installation på site.

Kund

Stålverk

Utmaning

Kostnadseffektivitet

Lösning

Mät- och reglerstation i containerutförande

– Vi levererar mät- och reglerutrustning för en säker distribution av naturgas.

– Peter Rydebrink, Euromekanik AB

En nöt som behövde knäckas var hur man ordnar distribution till så pass många mottagningspunkter. Trycket ska sänkas från 6 bar till ca 150 millibar och systemet ska ha koll på förbrukning och obalanser i nätet. Det är ett sammansatt uppdrag som ställer höga krav på tekniskt kunnande och problemlösning.

Skiftet kommer att ske i etapper under ett antal år med startskott 2020, då 4 av 16 anläggningsdelar kommer att byta bränsle. Därmed börjar reduceringen av koldioxidutsläppen.

 

Avstängnings­­­ventiler
Flödesdator
Flödesmätare
Gasanalys
Läckavblåsare
Regulatorer
Snabbstängande ventiler
Tryck- och temperatur­mätning
Volymomvandlare

Kontakta oss

 

Peter Rydebrink

VD

Maila mig

Bo Winberg

Processdesign • Energigas • Kompletta system

Maila mig