Person och processäkerhet

Vi hjälper er till en trygg och säker anläggning

Person- och processäkerhet går ofta hand i hand. En teknisk lösning som ger en säker process minimerar oftast också riskerna för personskador. Vi på Euromekanik sätter oss in i vilka regelsystem som gäller och utvecklar hela tiden lösningar tillsammans med våra tillverkare för er säkerhet.

SÄKRA PROCESSER

Process kartläggning

Säkerhetsanalys

Lösningsförslag

Leverans & installation

Utbildning

Interlock

Person och processäkerhet går hand i hand

75 % av alla olyckor inom olja och gasindustrin involverar ventilmanövreringar. Är ert mål att ha en säker anläggning utan varken olyckor eller driftsavbrott?

Då kan vi hjälpa er att se till att ni har säkra sekvenser i anläggningen som undviker mänskliga felsteg som kan leda till olyckor och driftsavbrott.

Vi på Euromekanik hjälper dig genom hela kedjan. Våra tjänster kring själva låsen säkerställer att allt blir rätt både före installation, under installation och under användning.

 

Tryck- & brandavsäkring

Säkra rör och cisternanläggningar

Hantering av brandfarlig vara är ett riskmoment i alla processindustrier. Brand- och tryckavsäkring är två viktiga produkt- och kompetensområden hos oss för att ge er säkra lösningar.

Med goda kunskaper och lång erfarenhet i ATEX-miljöer gör vi både beräkningar och dimensioneringar  för att anpassa tekniska lösningen till er anläggning.

 

Vi minimerar er miljöpåverkan

För oss är det viktigt att våra lösningar och teknikval är så miljövänliga som möjligt. Vårt mål är alltid att hjälpa våra kunder att minimera sin miljöpåverkan.

Säkra processer innebär också minimerade utsläpp av både produkt och energi. Låt oss göra en analys av er process och hjälpa till att minimera er miljöpåverkan.

 

 

personsäkerhet

Personsäker arbetsplats

Arbetet ska vara en trygg plats för alla på arbetsplatsen. Innebär arbetet höga höjder eller riskfyllda moment ställs det stora krav på den fallskyddsutrustning som används. Så mycket som 25 % av alla arbetsplatsolyckor är fall från en nivå till en annan.

Det finns även en risk att utrustningen inte används om den inte är användarvänlig och underlättar arbetet.

Med både modulära och måttanpassade lösningar hjälper vi Er att ta fram rätt säkerhetslösning för just er anläggning med plattformar, fallskydd och självstängande grindar, allt för att göra er arbetsplats säkrare.

 

RELATERADE PRODUKTER

Fallskydd och plattformar
Flamskydd/flamspärr
Flänspackningar
Flytande suganläggning
Lastarmar
Provtagning
Säkerhetsventiler
Tryck/vakuum­­ventiler
Ventillås Interlock

Kontakta oss

 

Erik Ottensson

Teamledare • Processäkerhet

Maila mig

Johan Sturesson

Instrumentering • Processäkerhet

Maila mig

Cecilia Svensson

Teknisk projektledare • Processutveckling

Maila mig

Alexander Kildén

Personsäkerhet • Processäkerhet

Maila mig