Densitetsmätare

Densitetsmätning används bland annat för att kunna optimera processen och produktkvalitet. Thermo Scientific™ Sarasota densitetsmätare är kontinuerliga och noggranna, kan användas för vätskor och gaser och passar för olja & gas, petrokemi, livsmedel och generell industri. Godkänd att användas i EX-klassad zon.

Flera tillval/modeller finns tillgängliga som exempelvis mätare med retraktor för att kunna göra service på mätaren utan att stänga av flödet i röret.