GPD 3000

GasPen digital 3000 från Schütz Messtechnik är ett mätinstrument för läcksökning av installationer, gasledningar och gasapparater. GasPen 3000 har en digital LCD display och är i EX-utförande. Du kan mäta läckor av metan, propan och vätgas.