Hydroheater

Hydroheater® värmer processvätskor eller viskösa slurries där vätskan kan blandas med ånga och ersätter då komplexa värmeväxlarsystem. Hydroheater är designad för att ge exakt värmereglering med +/- 0,5° C och direkt kondensering utan vibrationer och ångsmällar. Finns även i 3A-godkänt sanitärt utförande.