LNG bunkerarm

SVT lastarm Nordic är anpassad för bunkring av LNG-fartyg. Nordic är en manuellt styrd lastarm  där anslutningspunkten alltid är i horisontellt läge. Nordic är fullt balanserad i samtliga lägen och har alla egenskaper som krävs för hantering av flytande naturgas.