Marin lastarm

SVT lastarm Atlantic, Pacific och Riva är anpassade för säker lastning och lossning av alla typer av media till och från fartyg.

SVT Atlantic har en separat stödpelare och stora mekaniska lager vilket tar upp samtliga yttre krafter. Detta innebär att lastarmens vridleder och rördelar inte utsätts för några yttre krafter och samtliga vridleder kan ha samma storlek vilket medför att reservdelsbehovet är minimalt. SVT Atlantic är utrustat med dubbla motvikter vilket medför oberoende balansering av inre och yttre arm. Lastarmens vajrar dämpar stötar och vibrationer och medför en jämn manövrering av lastarmens rörelser. Vajrarna är impregnerade med ett speciellt fett och har en säkerhetsfaktor 5:1. SVT Atlantic är elektrohydrauliskt styrd med fjärrkontroll. För att tillgodose säkerhetskrav kan SVT Atlantic utrustas med ERC (Emergency Release Coupler) samt QCDC (Quick Connect/Disconnect Couplers).

SVT Pacific har självbärande stödkonstruktion. Modellen är vanligtvis manuellt manövrerad men kan utrustas med elektrohydraulisk drift. Även SVT Pacific kan utrustas med ERC (Emergency Release Coupler) samt QCDC (Quick Connect/Disconnect Couplers).

SVT Riva är en mindre manuellt lastarm för mindre flöden. Storleken är begränsad till 4-10″.