Ånginjektorer

Euromekanik har ett nära samarbete med Hydro-Thermal. De har ett brett produktprogram inom direktvärmning (injektion av ånga direkt in i media ) och har lång erfarenhet av värmningssystem. Direktvärmning är den optimala värmningsmetoden vid krävande applikationer så som snabba temperaturförändringar, komplexa produkter/media och vid behov av stort flödesområde. Den patenterade designen ger en tillförlitlig och energieffektiv värmning till exakt temperatur.

Direktvärmning kan användas på alla typer av media där ånga kan vara i kontakt med densamma. Vid injektion av ånga direkt in i processmedia överförs 100% av ångans värmeenergi vilket innebär att både ångbildningsvärmen och vätskevärmen överförs till produkten, vilket inte sker i traditionell värmeväxlare. Denna metod ger en kostnadseffektiv värmning av produkt.

EZ Heater

EZ Heater® den optimala värmaren för vatten med unik intern reglering som ger hög ånghastighet och självrengörande effekt. Värmningen sker momentant och är idealisk för applikationer där lägsta temperatur är kritisk. Värmaren kräver litet utrymme, minimalt underhåll och ger exakt temperaturreglering….

Läs mer »

Hydroheater

Hydroheater® värmer processvätskor eller viskösa slurries där vätskan kan blandas med ånga och ersätter då komplexa värmeväxlarsystem. Hydroheater är designad för att ge exakt värmereglering med +/- 0,5° C och direkt kondensering utan vibrationer och ångsmällar. Finns även i 3A-godkänt sanitärt utförande….

Läs mer »

Solaris

Solaris® värmer över hela flödets tvärsnitt vilket ger jämn temperaturprofil. Solaris är idealisk för media med hög torrhalt och innehåll av fasta partiklar. Värmaren har ett fritt flöde där hög ånghastighet ger självrengörande effekt utan tryckstörningar. Finns i 3A-godkänt sanitärt utförande….

Läs mer »

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓