Ångkvalitetsmätning

Euromekanik har den bästa produkten för ångkvalitetsmätning. Armstrong Steam QM är den första ångkvalitetsmätaren som automatiskt mäter ångans kvalité för att säkerställa att man har ett effektivt ångsystem med god ekonomi och hög säkerhet. Hittills har den enda mätmetoden främst varit en manuell metod, vilket är en dyr och tidskrävande metod som medför säkerhetsrisker.

Hög ångkvalité, det vill säga ånga utan vatten, är viktig för en mängd olika industriapplikationer eftersom en dålig ångkvalité kan orsaka problem i processen och på slutprodukten. När man har vatten i ångan reduceras ångans energiinnehåll samt ökar slitaget på anläggningens komponenter. Torr ånga ger bättre ångkvalitet vilket medför mindre slitage och energibehov i ånganläggningen.

Automatisk ångmonitor QM-1

Armstrong ångmonitor QM-1 används för att mäta fukthalten i ånga. Mätaren är portabel och kan enkelt förflyttas mellan flera punkter på er ångledning. Enkel installation med pålitlig och repeterbar noggrannhet.
 

Automatisk ångmonitor QM-3

Armstrong QM-3 bestämmer fukthalt, mängden överhettning och koncentration av icke-kondenserbara gaser. Den gör det möjligt för läkemedelstillverkare, sjukhus och andra anläggningar att säkerställa bra ångkvalité för exempelvis steriliseringsapplikationer. RS45-anslutning för dataloggning och mätvärdet kan fjärrövervakas via MODBUS.

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓