Avluftning

Euromekanik har den bästa produkten för avluftning. Armstrong avluftare är idealiska för att avlägsna luft/gas från en trycksatt vätska. Avluftaren anpassar sig automatiskt för variationer i gasflöde och tryck. Det unika med Armstrong avluftare är att de kan användas på gas med relativ densitet så låg som 0,40 ρ och tryck upp till 186 bar.

Avluftare kan användas i bland annat vattenburna värmesystem, vattenledningar, lagringstankar, centrifugalpumpar och gasledningar. Driften är helt automatisk och med en enkel design och hög kvalitet sker driften problemfritt och underhållsfritt.

1-AVC genomskinlig avluftare

För tryck upp till 7 bar och specifik densitet ner till 0.8 ?. Transparent avluftare ger tidiga varningssignaler för eventuella systemfel. Du kan se hur avluftaren fungerar och slipper onödigt underhåll. Med interna delar i rostfritt blir avledaren korrosionstålig med en lång livslängd….

Läs mer »

11-AV avluftare

Armstrong 11-AV avluftare för att dränera luft och andra icke-kondenserbara gaser från vätska.  Tillverkad i rostfritt stål och klarar upp till 41 bar och en relativ densitet ner till 0.5 ?.
 

Termostatisk avluftare/vakuumbrytare

Armstrongs TAVB är en kombination termostatisk luftventil / vakuumbrytare som är idealisk för ångfyllda behållare med tryckreglering. TAVB ventilerar luft och andra icke-kondenserbara gaser på processutrustning under drift. Den följer tryck-temperaturkurvan av ånga, och den mjuktätande vakuumbrytaren bryter vid vakuum….

Läs mer »

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓