Flänspackning

Täta skruvförband är viktigt vid alla installationer. Med packningar av hög kvalitet kan vi hjälpa er med diverse applikationer. Vi erbjuder i dagsläget huvudsakligen två packningstyper. Spirallindade elastiska packningar och metallpackningar. De senare har en rad fördelar såsom tätare än gastätt och enklare hantering vid montage och demontage.

Metallpackningar

Metalliska packningar ger en överlägsen funktion i de allra flesta flänsförband. Genom en patenterad profil ger packningen lägre åtdragningsmoment, inget behov av att efterdra samt robusthet mot vibration, brand, kemikalier mm. De är dessutom enklare att montera och demontera än grafitpackningar och håller tätt över tid….

Läs mer »

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓