Flödes- och densitetsmätning

Flödesmätare Accelabar

Veris Accelabar från Armstrong är en flödesmätare som kan mäta gas, vätska och ånga. Accelabar kräver ingen raksträcka innan mätaren utan kan placeras i väldigt trånga utrymmen. Mätaren har en noggrannhet på +- 0.5 % över hela flödesspannet.
 

Massflödesmätare

Coriolis, massflödesmätare mäter direkt och kontinuerligt massan hos ett flöde. Massan är den enda egenskap som inte ändras med temperatur, tryck, viskositet och densitet. Coriolismätare från Oval har hög noggrannhet, är mångsidig då den mäter flöde, tryck och temperatur med samma utrustning samt kräver inte omkalibrering….

Läs mer »

Coriolis massflödesmätare

VersaFlow från Honeywell mäter massan som flödar genom mätaren per tidsenhet. Kan användas för vätskor och gaser och är idealisk för applikationer med höga krav på noggrannheten.

Densitetsmätare

Densitetsmätning används bland annat för att kunna optimera processen och produktkvalitet. Thermo Scientific™ Sarasota densitetsmätare är kontinuerliga och noggranna, kan användas för vätskor och gaser och passar för olja & gas, petrokemi, livsmedel och generell industri. Godkänd att användas i EX-klassad zon….

Läs mer »

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓