Flödesdator

Flödesdatorn är hjärnan i din process. Genom att ansluta mätinstrument och reglerutrustning kan vi kontrollera, beräkna och styra ett eller flera flöden och blandningar i er anläggning. Vår huvudleverantör för flödesdatorer är OMNI och vi har över hundra framgångsrika installationer i vår erfarenhetsbank.

OMNI 3000/6000

En OMNI flödesdator är ett flexibelt och kompetent mätinstrument. De är fabriksprogrammerade för singel eller flerlinjersmätning av råoljor, raffinerade produkter, LPG, etylen, propylen, naturgas, ånga, kondensat samt speciella typer av gaser. OMNI kan anslutas till en mängd olika typer av flödesinstrument….

Läs mer »

Contrec 515

Contrec 515 GC beräknar flöde och förbrukning i en gasanläggning. Med hjälp av högfrekventa mätarpulser samt tryck och temperatur kan flödet beräknas m³/h, Nm³/h eller kg/h. Räknar med ideal gas eller Redlich-Kwong.

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓