Förångare

Våra förångare för kondenserade gaser från Torpedo är en robust och beprövad teknik som fungerar väl i svenska förhållanden. Utrustningen är avsedd för låga temperaturer ner till -40 grader Celsius. Genom att förånga kondenserade gaser såsom propan, butan och ammoniak till gasfas med överhettning motverkas återkondensering effektivt.

Torrförångare

Torrförångare typ ET från Torpedo är en förångartyp med elektriskt värmd aluminiumkärna för driftsäker och enkel installation. Finns för kapacitet 12, 24, 32, 60 och 100 kg/h. På bilden är förångaren monterad i skåp med reglering.

Vattenbadsförångare

Vattenbadsförångare typ ES från Torpedo är en förångartyp med elektriskt värmd vatten/glykolblandning som värmebärare. Detta ger en säker och driftsäker installation för större kapaciteter från 100 kg/h till 800 kg/h.
 
 

Varmvattenförångare

Varmvattenförångare typ WW från Torpedo. Utmärkt för den som har tillgång till varmt vatten då den bygger på värmeväxlarprincip. För kapaciteter från 300kg/h till 4000 kg/h.

Metanolförångare

Metanolförångare typ ETM från Torpedo. Indirekt eluppvärmd. Kapacitet 2-12 l/h.

Ammoniakförångare

Ammoniakförångare typ ETA från Torpedo är en torrförångare med elektriskt värmd aluminiumkärna för driftsäker och enkel installation, speciellt avsedd för att förånga ammoniak.  Kapacitet 5-30 kg/h.

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓