Gasfacklor

En gasfackla används för att förbränna restgaser från en process eller som säkerhet (nödfackling) vid exempelvis ett processtopp. På Euromekanik kan vi hjälpa till med alltifrån mindre mobila och fasta enheter, öppna och temperaturövervakade mörka facklor från C-Deg till större industrifacklor från Fives ITAS. Samtliga gasfacklor är kundanpassade och vi säkerställer att de uppfyller samtliga krav, som till exempel Energigasnormen (EGN) och Biogasanvisningarna (BGA), för just er applikation.

Vi hjälper dessutom gärna till med den mät- och reglerutrustning ni kan behöva före gasfacklan.

Lågtemperaturfackla (LTF)

En lågtemperaturfackla är den enklaste typen av gasfackla från C-deg för till exempel biogasanläggningar. Finns inte krav på att lågan skall vara dold eller specifika krav på förbränningen är detta ett utmärkt val. Facklan kan utrustas med en eller flera brännarkretsar och uppfyller självklart säkerhetsföreskrifterna i EGN 2014 och BGA 2012….

Läs mer »

Mörk lågtemperaturfackla (LTC)

En mörk lågtemperaturfackla från C-deg har en dold låga och är temperaturövervakad för att hålla en förbränningstemperatur upp till 800°C. Detta ger en kontrollerad förbränning och gasfacklan stör inte omgivningen. Facklan skräddarsys efter era förutsättningar och krav och kan utrustas med en rad olika funktioner. …

Läs mer »

Mörk högtemperaturfackla (HTC)

En mörk högtemperaturfackla har dold låga och är temperaturövervakad för att hålla en förbränningstemperatur upp till 1100°C. Detta säkerställer en näst intill fullständig förbränning (99,9 % vid minst 0,3 sek upphållstid) vilket är lämpligt vid förbränning av deponigaser mm där gassammansättningen på den gas som skall förbrännas kan variera stort….

Läs mer »

Industrifackla

Genom vårt samarbete med Fives ITAS S.p.A kan vi erbjuda industrifacklor som avsedda för höga förbränningsflöden. Större processanläggningar såsom stora biogastillverkare eller petrokemisk industri måste säkerställa att gaser som kan äventyra anläggningen vid ett eventuellt driftsstopp kan hantera de volymer som då uppstår….

Läs mer »

Mobil gasfackla

För tillfälligt behov av att kunna fackla av en gas kan vi leverera en mobil gasfackla från C-deg på släp eller i en container. Detta kan bli aktuellt till exempel vid service av reglerstationer, för att tömma en gasoltank eller för en tillfällig gasanläggning….

Läs mer »

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓