Kondensatavledare

Euromekanik erbjuder kondensatavledare av bästa kvalitet och Armstrong är en av de största tillverkarna. En kondensatavledare, även kallad ångfälla, avleder kondensat från ångsystem. Om det finns kondensat i ångsystemet kan rör och annan utrustning skadas och värmeöverföringen försämras markant. Kondensatavledarens uppgift är att ge ett kostnadseffektivt ångsystem utan produktionsstörningar. Kondensatavledare delas in i tre huvudgrupper: mekaniska, termiska och termodynamiska.

Ventilstation

Armstrong TVS är en ‘plug and play’ enhet med inbyggda avstängningsventiler, filter och funktionstestventil, detta ger en kompakt rörinstallation med endast två anslutningspunkter. Ventilstationen ersätter kostsamma och tidskrävande installationer där filter och ventiler monteras som separata enheter.
Nya TVS-6000 förbättrar användarsäkerheten genom dubbla isoleringsventiler vid inlopp och utlopp,…

Läs mer »

Bimetallavledare

Bimetallavledare arbetar efter temperatur, de öppnar för media som är kallare än ångans mättnadstemperatur. Bimetallavledare är utmärkta som avluftare eftersom luft är kallare än ånga. Fördelar är att de är små, har stor kapacitet och är tåliga mot tryckslag.

Brickavledare

Termodynamiska avledare arbetar efter Bernoullis teori, skillnaden i hastighet mellan vätska och gas. Fördelen är att de är små, har hög kapacitet, klarar överhettad ånga och höga tryck.

Flottöravledare

Flottöravledare arbetar efter vätskenivån och leder bort kondensat så fort detta bildas. Fördelar är att de har stor kapacitet, finns med inbyggd avluftning, fungerar bra oavsett kondensatmängd och följer ångans mättnadskurva. Vid system med temperaturstyrning är en mekanisk avledare optimal….

Läs mer »

Kapselavledare

Kapselavledare arbetar efter temperatur, de öppnar för media som är kallare än ångans mättnadstemperatur. Kapselavledare är utmärkta som avluftare eftersom luft är kallare än ånga. Fördelar är att de är små och har stor kapacitet.

Klockavledare

Klockavledare arbetar på ångans mättnadskurva och leder bort kondensat så fort detta bildas. Fördelar är att de är enkla, tål smuts, fungerar bra oavsett kondensatmängd, tål tryckslag och följer ångans mättnadskurva vilket gör att de fungerar för nästan alla applikationer….

Läs mer »

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓