Kondensatpumpar

Euromekanik kan erbjuda säkra lösningar för att undvika problem. I värmeapplikationer där ångflödet varierar i en värmeväxlare, finns risk för kondensatansamling, vilket kan leda till vattenslag och korrosion. Med Double Duty® ångfälla och pumpkombination från Armstrong hanteras kondensatet på bästa sätt och evakueras under alla driftförhållanden. Detta eliminerar problem och optimerar systemets effektivitet.

Ångdriven kondensatpump

Ångdrivna kondensatpumpar drivs med ånga eller tryckluft, de har ingen elmotor och kan användas i EX-områden. Pumpen arbetar enbart när den behöver och har få rörliga delar, därmed ingen torrkörning eller kavitation. Pumpen kan även dränera vätska från vakuumapplikationer.

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓