Läcksökare

För handhållna läcksökare samarbetar vi med Schütz. Läcksökarna används för att detektera små läckage i ppm-området och larmar på 50% av undre explosions gräns (UEG). Vid installation eller inspektion av befintliga system används dessa med fördel för att säkerställa systemets täthet. Vi kan också hjälpa till med årlig kalibrering och kvalitetskontroll.

GP 2000

GasPen 2000 är speciellt utvecklad för att spåra de minsta läckorna på armaturer, installationer och kopplingar. Den är utrustad med en flexibel svanhals för att komma åt där det är svårt att nå. Den är Ex-klassad.

GPD 3000

GasPen digital 3000 från Schütz Messtechnik är ett mätinstrument för läcksökning av installationer, gasledningar och gasapparater. GasPen 3000 har en digital LCD display och är i EX-utförande. Du kan mäta läckor av metan, propan och vätgas.

GPL 3000

GasPen light 3000 är liten och effektiv och enkel att använda. Den finns i EX-utförande och är lämplig för kontroll av fordon med LPG eller CNG.

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓