Lastarmar

SVT GmbH tillverkar marina lastarmar och landlastarmar för säker lastning och lossning av oljeprodukter, bitumen, kemikalier, gasol, LNG m.m. Tillsammans med SVT har vi på Euromekanik levererat och installerat drygt 50 marina lastarmar till Sveriges energihamnar. För säkert arbete på höga höjder erbjuder vi även fallskydd.

Lastarm tankbil och tågvagn

För säker och effektiv lastning och lossning av tankbil och tågvagn erbjuder vi lastarmar för både toppanslutning och bottenanslutning.  Lastarmarna kan utrustas med överfyllnadsskydd, gasåterföring, värmning etc. allt för att på ett säkert sätt lasta och lossa gaser och vätskor….

Läs mer »

Marin lastarm

SVT lastarm Atlantic, Pacific och Riva är anpassade för säker lastning och lossning av alla typer av media till och från fartyg.
SVT Atlantic har en separat stödpelare och stora mekaniska lager vilket tar upp samtliga yttre krafter. Detta innebär att lastarmens vridleder och rördelar inte utsätts för några yttre krafter och samtliga vridleder kan ha samma storlek vilket medför att reservdelsbehovet är minimalt….

Läs mer »

Cryogen lastarm

SVT Lastarm Arctic är speciellt utformad och anpassad för kryogena applikationer ned till -196°C. SVT Arctic håller högsta säkerhetsstandard med utrustning som Emergency Release Couplers (ERC) och Quick Connect/Disconnect Couplers (QCDC).

LNG bunkerarm

SVT lastarm Nordic är anpassad för bunkring av LNG-fartyg. Nordic är en manuellt styrd lastarm  där anslutningspunkten alltid är i horisontellt läge. Nordic är fullt balanserad i samtliga lägen och har alla egenskaper som krävs för hantering av flytande naturgas….

Läs mer »

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓