Odorisering

För att få leverera ut gas på ett nät måste man tillsätta ett luktmedel så att man kan upptäcka eventuella läckor. BIS EMS tillverkar dessa enheter i olika storlekar och utförande beroende av applikation. Våra system uppfyller självklart gällande EU-normer och kan beställas med fast tank eller växlingstank.

Odorisering – liten

BIS lilla odoriseringssystem är perfekt för den exempelvis Biogastillverkare. Tanken rymmer 5 liter. Kapaciteten är upp till 16 bar och 1 l/h. Övervakning, larm, enkel kalibrering och växelkärl är möjligt att få.

Odorisering – mellan

För att få leverera ut gas på ett nät måste man tillsätta ett luktmedel så att man kan upptäcka eventuella läckor. BIS EMS tillverkar dessa enheter i olika storlekar och utförande beroende av applikation.

Odorisering – stor

För att få leverera ut gas på ett nät måste man tillsätta ett luktmedel så att man kan upptäcka eventuella läckor. BIS EMS tillverkar dessa enheter i olika storlekar och utförande beroende av applikation.

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓