Provtagning

Dopak® processprovtagare finns för de flesta typer av media. Provtagningssystemen är designade och tillverkade för att vara säkra för operatören, miljövänligt samt ge ett representativt prov.

Vi på Euromekanik använder Jiskoot® när ett flödesproportionerligt prov krävs. Med Jiskoot fås ett representativt prov enligt internationella standarder för custody transfer.

Provtagning vätskor

Dopak® processprovtagare för vätskor finns i ett flertal olika modeller och utföranden. Designen medger en sluten provtagningsprocess där prov tas utan att kontamineras och skyddar operatören från eventuellt hälsovådliga produkter.

Provtagning kondenserbara gaser

Dopak® provtagare för kondenserbara gaser med externt kopplade ventiler för representativ provtagning av gaser i cylinder. Finns med både invändigt och utvändigt skydd för stumfyllning av cylinder.
Flera olika alternativ för spolning (purge) finns.

Provtagning gaser

Dopak® gasprovtagare med externt kopplade ventiler för representativ provtagning av gaser i cylinder.
Flera olika alternativ för spolning (purge) finns.

Flödesproportionell provtagning

Jiskoot® tillverkar kompletta provtagningssystem för att få ett ISO-certifierat prov av vad som lossats eller lastats. Vi har lösningar för allt från lossning av råoljefartyg till provtagning av kemiska vätskor.

Kulventil för provtagning

H+ kulventil för provtagning är en enkel provtagningsventil. Det finns möjlighet till olika provtagningskapaciteter, anslutningar samt med eller utan don. Fördelarna med denna provtagare är att den är lätthanterlig, har ett lågt vridmoment och är säker då kammaren är trycklös….

Läs mer »

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓