Separatorer

Euromekanik har de bästa separatorerna på marknaden. Cyklonseparatorer från Kelburn och Armstrong används för att på ett effektivt sätt separera vattendroppar från ånga eller gas. Detta är ett kostnadseffektivt sätt för att att undvika korrosion och få ett optimerat system. Cyklonseparatorerna har ett lågt tryckfall och inga mekaniska rörliga delar, vilket gör de driftsäkra.

Kelburn cyklonseparator

Kelburn Engineering Limited producerar ett brett sortiment av cyklonseparatorer för säker och effektiv separering av vattendroppar och fasta partiklar på mer än 99,5 %. Tryckfallet är väldigt lågt, mindre än 1% av drifttrycket.

Armstrong cyklonseparator

Armstrongs cyklonseparatorer används på ånga och tryckluft och tar bort vätskepartiklar som är större än 10 mikron. De finns i dimensioner upp till DN100 och klarar tryck på upp till 20 bar.

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓