Volymomvandlare

På Euromekanik samarbetar vi med Itron och Flonidan för att erbjuda ett komplett sortiment av volymomvandlare. Med hjälp av pulser från gasmätaren och integrerade tryck- och temperaturgivare beräknar volymomvandlaren den uppmätta gasvolymen i normalkubikmeter. Detta behövs i de flesta applikationer där gasen skall debiteras, blandas eller för att skapa jämförbarhet i olika gassystem. För avancerade gassystem kan volymomvandlaren ersättas av en flödesdator från Omni.

Unigas 300

Unigas 300 från Wigersma & Sikkema är en kompetent volymomvandlare som kan realtidsleverera såväl HF som LF puls och analog signal ut.

Itron Corus

Corus volymomvandlare beräknar normalkubiken som passerat mätare med hjälp av mätarpulser och de inbyggda tryck och tempgivarna. Enheten är godkänd för debitering enl. MID. Resultatet visas på en display i form av mätarkubikmeter och normalkubikmeter. Två valbara pulsutgångar finns disponibla.

Uniflo 1200

Gavilar Uniflo 1200 är en volymomvandlare med många möjligheter. Är utrustad med tryck- och temperaturgivare och tillsammans med pulserna från gasmätaren görs beräkning till normalkubikmeter. Uniflo 1200 kan utrustas med optionskort för högfrekventa pulser, analoga utgångar med mera.

Uniflo 1000

Flonidan Uniflo 1000 är en liten temperaturkompenserande enhet som kan monteras på bälggasmätare och passar för enklare volymomvandling. Uniflo 1000 är utrustad med en temperatursensor och programmerbart fast tryck. Omvandlaren är konstruerad enligt EN 12405 och MID samt är ATEX-klassad.

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ Read more >>⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓