Adams

Adams LubeTech etablerades 1942 i England och är ett företag som tillverkar smörjutrustning för industrin. Adams tillverkar både enskilda komponenter för punktsmörjning samt kompletta centrala system med pump och instrumentering för flerpunktssmörjning. Adams levererar produkter och system till mer än 50 länder i hela världen. Adams är kvalitetssäkrat enligt BS EN ISO 9002.

Till Adams hemsida

Smörjning och smörjsystem