Armstrong

Armstrong erbjuder innovativa produkter och är en stark leverantör av smarta lösningar inom ånga, luft och varmvatten. Armstrongs erfarenhet och expertis når tillbaka mer än ett sekel. Tillsammans med Armstrong anordnar Euromekanik ångutbildningar för sina kunder vid Armstrongs nybyggda anläggning i Herstal i Belgien.

Till Armstrong hemsida

Y-filter

Industriella värmepumpar

Avluftare i rostfritt utförande

Avluftare – Genomskinlig

Dräneringsautomat i rostfritt utförande

Dräneringsautomat – Genomskinlig

Dräneringsautomat för höga tryck

Termostatisk avluftare /vakuumbrytare

Industriella luftfuktare

Avluftare för höga tryck

Övervakning av ångsystem – Sage UMT

Indirekt värmeväxlar­paket med hög temperatur­precision

Flödesmätare Verabar

Värmeväxlarpaket med pneumatisk temperaturkontroll

Brickavledare

Cyklonseparator för ånga och tryckluft

Flottöravledare

Momentantillverkning av hetvatten

Steam Harness – Reglersträcka Pelletstillverkning

Klockavledare

Sage – steam trap management

TVS-6000

Dräneringsautomat för höga kapaciteter

Gaspanna för hög effekt Flo-direct

Ångmixstation

Blandningsventil för ånga/vatten

Ångdriven kondensatpump

Egenmediastyrd reglerventil

Våra avluftare

Automatisk ångmonitor QM-1

Automatisk ångmonitor QM-3

Ångkylare / Desuperheater

Bimetallavledare

Kapselavledare

Ventilstation