Armstrong erbjuder innovativa produkter och är en stark leverantör av smarta lösningar inom ånga, luft och varmvatten. Armstrongs erfarenhet och expertis når tillbaka mer än ett sekel. Tillsammans med Armstrong anordnar Euromekanik ångutbildningar för sina kunder vid Armstrongs nybyggda anläggning i Herstal i Belgien.

Produkter

Tryckreglerstationer för ånga

Med ett modulärt tänkande har vi skapat standardiserade tryckreglerstationer för ånga i storlekarna DN 25, DN 50, DN 80 och DN 100. Baserat på robusta standardkomponenter kan vi på kort tid ta fram och leverera dessa stationer kompletta med ritningar, installationsanvisningar och övrig dokumentation….

Läs mer »

Flödesmätare Accelabar

Veris Accelabar från Armstrong är en flödesmätare som kan mäta gas, vätska och ånga. Accelabar kräver ingen raksträcka innan mätaren utan kan placeras i väldigt trånga utrymmen. Mätaren har en noggrannhet på +- 0.5 % över hela flödesspannet.
 

Automatisk ångmonitor QM-1

Armstrong ångmonitor QM-1 används för att mäta fukthalten i ånga. Mätaren är portabel och kan enkelt förflyttas mellan flera punkter på er ångledning. Enkel installation med pålitlig och repeterbar noggrannhet.
 

Flo-direct

Flo-direct är en gaseldad värmeväxlare för effektiv hetvattenproduktion. Då enheten inte arbetar under tryck faller den inte under PED. Med Flo-direct skapas energieffektiv värmning med minimalt underhåll.

Emech

Emech är en digital 3-vägsventil för att alstra tempererat vatten med hög precision genom att blanda hetvatten/kallvatten eller ånga/vatten. Med ett digitalt ställdon och en snabb PID temperaturregulator styrs vattentemperaturen med en noggrannhet på +/- 0.5 °C.

Termostatisk avluftare/vakuumbrytare

Armstrongs TAVB är en kombination termostatisk luftventil / vakuumbrytare som är idealisk för ångfyllda behållare med tryckreglering. TAVB ventilerar luft och andra icke-kondenserbara gaser på processutrustning under drift. Den följer tryck-temperaturkurvan av ånga, och den mjuktätande vakuumbrytaren bryter vid vakuum….

Läs mer »

1-AVC genomskinlig avluftare

För tryck upp till 7 bar och specifik densitet ner till 0.8 ?. Transparent avluftare ger tidiga varningssignaler för eventuella systemfel. Du kan se hur avluftaren fungerar och slipper onödigt underhåll. Med interna delar i rostfritt blir avledaren korrosionstålig med en lång livslängd….

Läs mer »

Dräneringsautomater med flottör

Armstrong dräneringsautomat används för att dränera bort vätska ur gas och luft. När vätska fyller dräneringsautomaten stiger flottören och öppnar utloppsventilen för att dränera bort vätskan och stänger sedan snabbt utan onödiga förluster av gas och luft.

Temperering av vatten till nöddusch

Att använda tempererat vatten till ögonduschar är numera krav från arbetsmiljöverket, det är även lämpligt att ha tempererat vatten till nödduschar. Vi har färdiga  skidsystem för dessa applikationer som vi dimensionerar efter era behov.
 

Ventilstation

Armstrong TVS är en ‘plug and play’ enhet med inbyggda avstängningsventiler, filter och funktionstestventil, detta ger en kompakt rörinstallation med endast två anslutningspunkter. Ventilstationen ersätter kostsamma och tidskrävande installationer där filter och ventiler monteras som separata enheter.
Nya TVS-6000 förbättrar användarsäkerheten genom dubbla isoleringsventiler vid inlopp och utlopp,…

Läs mer »