Sedan starten år 1906 i Japan, har Azbil (fd Yamatake) erbjudit skräddarsydda lösningar inom mät- och styrteknik för att kontrollera gassammansättning, energiinnehåll eller Wobbeindex.

Produkter

Kalorimeter GasCVD

GasCVD från Azbil är en kalorimeter för naturgas som med hög noggrannhet mäter värmevärdet eller Wobbeindex. Svarstiden är mindre än 30 sekunder, vilket är betydligt snabbare än för konventionella kalorimetrar. GasCVD är liten, kostnadseffektiv och enkel att installera.

Gaskromatograf HGC303

Med HGC303 från Azbil får du en fullständig bild av vad naturgasen eller den högrenade biogasen innehåller. HGC303 är en av världens minsta processgaskromatografer och analyserar 11 komponenter samt beräknar bland annat värmevärde, Wobbeindex och densitet.