Conflow

Bolaget grundades 1976 utifrån principen att ”Garantera kvalitet är en plikt och efterfråga kvalitet är en rätt”. Sedan dess har man levererat lösningar, produkter och tjänster för att reglera och styra ång- och termovektorvätskor som används vid industriella processer och termiskt utbyte.

Till Conflow hemsida

Pneumatisk reglerventil med DIN-fläns – 2000 AD-AR

ON/OFF ventiler med don

Pneumatisk reglerventil med ANSI-fläns – 5000 AD-AR

Cryogena reglerventiler

Backventil

Reglerventiler med don (bälgtätade)