Dresser

Dresser är ett världsledande företag inom teknik och tjänster för mätning och reglering av gas, el, fjärrvärme och vatten. Dresser har levererat över 300 miljoner mätare runt om i världen och har den kunskap som behövs för att bidra till ett smartare och mer resurseffektivt samhälle.

Dresser hette tidigare Itron.

Till Dresser hemsida

Vridkolvsmätare

Turbingasmätare Fluxi TZ

Turbingasmätare MZ

Bälggasmätare

Corus Evo+

Dresser 133/233

Dresser RB 1700-1800

Dresser RB 4011/4021/4031

Dresser RB 4711/4721/4731

Dresser SAV 8511-8531

Dresser RR 16

Dresser 8611-8641

Dresser SBV 801-811

Dresser SERus

Dresser SBV 803