Fives ITAS

Fives ITAS levererar säkra, integrerade, miljövänliga och hållbara lösningar för användning av spillgaser och vätskor och förbränning av avfallsströmmar med eller utan energiåtervinning. Man konstruerar och bygger industrifacklor som avsedda för höga förbränningsflöden.

Till Fives ITAS hemsida

Industrifackla