Gas Flow Solutions

GFS ligger i Belgien och är en innovativ och oberoende partner för leverans av regler- och säkerhetsanordningar. Man tillverkar gastrycksregulatorer, snabbstängningsventiler och läckavblåsare som är konstruerade av erfarna in-house ingenjörer, med hjälp av de senaste teknikerna, designen och beräkningsverktygen.

Till Gas Flow Solutions hemsida

GFS Snabbstängare SAGES

GFS Regulator högtryck