H-Tec Systems

H-Tech Systems är fokuserade på produkter för framställning av vätgas. De ingår i GP Joule som är en grupp fokuserade på förnyelsebar energi såsom solkraft, vindkraft, biogas mm

Till H-Tec Systems hemsida

Demo-Kit elektrolysör

Komplett Elektrolysör 100/350

Komplett Elektrolysör 450/1400

Vätgasstack