H-Tec Systems

H-Tech Systems är fokuserade på produkter för framställning av vätgas. De ingår i GP Joule som är en grupp fokuserade på förnyelsebar energi såsom solkraft, vindkraft, biogas mm

Till H-Tec Systems hemsida

Elektrolysör för 1 MW

Elektrolysör för 10 MW eller mer