Kelburn

Kelburn är världsledande inom separatorer för gas-, luft- och ångflöden. Kelburn har ett omfattande sortiment av säkra och effektiva cyklonavskiljare och gasfilter för att avlägsna flytande och fasta partiklar med en effektivitet på mer än 99,5%.

Till Kelburn hemsida

Cyklonseparator för tuffa applikationer